Həkimlərimiz

Bəxtiyar Mustafayev

2008-2014 cü ıllərdə Azərbaycan Tibb universiteti pediatriya fakultəsinda təhsil alıb

2014-2016-cı illərdə 1saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında həkim psixiatr vəzifəsində çalışıb,eyni zamanda bu illərdə psixi sağlamlıq mərkəzi,2 saylı psixiatriya xəstəxanası va sabunçu xəstəxanası psixosomatika şöbəsində ıxtisas artırma kurslannda olub

2015-2016-cı Ilərdə Funda tibb mərkəzi vs Xətai estetik klinikasında həkim psixiatr vəzifəsindədə çalışıb

2016-2017 ci ildə Şəki rayonlararası psixiatriya xestexanası va Şeki rayon mərkəzi xəstəxanasının poliklinika şöbəsində həkim psixiatr vəzıfəsində çalışıb

2014 Baku international Medical congress for students and young doctors

2015 mart 16-17 Global mental health& Neurodevelopmental Disorders across the lifespan international symposium

2015 Baku International Medical congress for students and young doctors

2018 Koqnitiv davranış psixoterapiyaları konfransında iştirak etmişdir

2018 yanvar-fevral- mart-aprel aylarında psixi sağlamlıq merkezində Professor Fuad Ismayılovun rəhbərliyiylə keçirilmiş koqnitiv davranış psıxoterapiya kursunda Iştirak etmişdir

Hazırda Medikus klinikasında psixiatrpsixoterapevt vəzifəsində çalışır

Müalicə etdiyi xəstəliklər

*Depressiya

*Panik atak

*Obsessiv-kompulsiv pozuntu

"Fobiyalar

*Travma sonrası stress pozuntusu

*Yuxu pozuntuları

*Yaddaş pozuntulan

*Bipolyar affektiv pozuntu

*Şizofreniya

*Autizm

*Hiperaktivlik va diqqət çatışmazlığı

*Tiklər

*Enurez və s.