Medikus Klinikası artıq RİQAS xarici keyfiyyətə nəzarət sxemasına qoşulmuşdur

Bakıda laboratoriyalarda nəzarət sistemi haqqında konfrans keçirilmişdir.

Bu konfransda RANDOX (Böyük Britaniya),Euroimmun (Almaniya) şirkətlərinin nümayəndələri, Bakı şəhərinin klinikalarının laboratoriya nümayəndələri və həmçinin Medikus Klinikası. Medikus klinikasıda öz prezentasiya ilə konfransda iştirak etmişdir. Prezentasiyanın mövzusu “Prosseslərə nəzarət.Müayinələrin keyfiyyətinə nəzarət. "Xarici keyfiyyətin qiymətləndirilməsi.”
Medikus klinikasının laboratoriyası Azərbaycanda ilk laboratoriyalardandır ki, RİQAS proqramında iştirak edir. RİQAS - xarici keyfiyyətə nəzarət sistemi üçün ən böyük beynəlxalq sxemdir. RANDOX kompaniyası tərəfindən hazırlanmış RİQAS proqrammının açıqlaması - RANDOX Beynəlxalq Keyfiyyətin Qiymətləndirilməsi Sxemasıdır. RİQAS-da 125 ölkədən 43000-dən çox laboratoriya iştirak edir.

в Баку состоялась конференция,посвященная контролю лаборатории при участии представителей компании Randox (Великобритания) ,Euroimmun (Германия), многие клиники города Баку и в том числе Medikus Clinic. Заведующая лабораторией клиники Medikus Clinic предоставила презентацию по теме «Контроль процессов. Контроль качества исследований. Внешняя оценка качества»
RIQAS - является крупнейшей международной схемой внешней оценки качества. RANDOX International Quality Assessment Scheme, разработанна компанией RANDOX (Великобритания). В RIQAS принимают участие более 43 000 лабораторий в 125 странах мира.