USM ultrasəs müayinə

Ultrasəs müayinə (USM)

MEDİKUS klinikasında Ultrasəs müayinə (USM) - geniş tətbiq olunan diaqnostik metoddur. Müayinə zamanı pasient şüaya məruz qalmır. USM əks göstərişi yoxdur. Müayinənin keyfiyyəti həkimin kvalifikasiyasından və aparatdan cox asılıdır. Bizim klinikamızda USM müayinəsi yüksək səviyyədə aparılır. USM tətbiq edilən sahələr çox genişdir. Klinikamızda diaqnostik məqsədlə qarın boşluğu orqanları və böyrəklər, kiçik çanaq orqanları, qalxanvari vəz, süd vəziləri, mama-ginekologiya və pediatrik praktikada, ürək, damar patalogiyalarında tətbiq edilir.

Bundan əlavə aşağı və yuxarı ətrafların dopler müayinəsi aparılır.