Fizioterpiya

FİZİOTERAPİYA və REABİLİTASİYA

FİZİOTERAPİYA və REABİLİTASİYA

Fizioterapiya nədir?

Fizioterapiya əsas məqsəd bölümün əsas məqsədi xəstənin patologiyasına əsaslanaraq fiziki sağlamlığını bərpa edib normal həyat keçirməsinə imkan yaradır. Premium klinik–də Fizioterapiya aşağıdakı müayinə və müalicəsi həyata keçirilir.

Fizioterapiya tibbin müalicə vasitələrindən biridir. Bu müalicə vasitələri şüalar və insan orqanizminə təbii faktoprların süni yollarla tətbiq edilməsindən asılıdır. Fizioterapevtik müalicə üsullarından qədim dövrlrdən istifadə edilir. Fizioterapiya sahəsində aşağıdakı metodlardan istifadə edilir:

 • * hava vannalar
 • * su ilə müalicə
 • * mineral sularla müalicə
 • * süni günəş işığı vasitəsilə müalicə
 • * isti və ya soyuqla müaicə
 • * elektriklə müalicə
 • * elektromaqnitlə müalicə
 • * təzyiqlə müalicə (baroterapiya) 
 • * mexaniki təsirlərlə müalicə
 • - massaj
 • - banka qoyma
 • - müalicə bədən tərbiyəsi
 • - buğa vermə

Fizioterapiyanın aşağıdakı şöbələri vardır:

 • * lazerlə müalicə
 • * diadinmoterapiya
 • * amplipulsterapiya 
 • * transkranial və mikropolyarizasiya
 • * miostimulysiya
 • * müxtəlif nexaniki təsirlərlə qızdırıcı şüalanma
 • * krioperatiya 

Fizioterapiyanın yuxarıda sadalanan bütün şöbələrinin hərəsinin özünəməxsus müalicə üsulları vardır.
Fizioterapiya sahəsində geniş istifadə edilən elektrofarez və fonofarez müalicəsi isə fizioterpiya və farmokolgiya sahaləri arasında qalan müalicə vasitəsidir Belə ki, bu müalicə zamanı dərman preparatları insan orqanizminə elektriklə dəridən ötürülür. Müalicə zamanı dərialtı toxumalara ultrasəs və ya elektriklə dərman preparatlarının ötürülməsi dərman preparatlarının orqanizmin istənilən sahəsinə yerli olaraq tətbiq edilir.
Fizioterapiya müaalicəsi biologiya, fizika, kimya, elektro-radiotexnika, biofizika, biokimya və kurort müalicələri ilə bağlı olan bir sahədir.
Fizioterpiya müalicəsinin məqsədi hansısa bir xəstəliyin müalicəsini ən yüksək şəkildə əldə etməkdir. Bu zaman müalifə fiziki faktorlarla həyata keçirilməsinə baxmayaraq istifadə olunan dərman preparatlarının normada olmaması müalicənin effektini azaldır. Bu zaman hətta xəstələrdə yanaşı təsirlər də meydana çıxmağa başlayır.
Bəzi xəstəliklər vardırki, onları müalicəsi zamanı fizioterapiyadan istifadə eləmək xəstəni cərrahi əməliyyatlardan xilas edir. Uzun müddət fizioterapevtik və reabilitasiya müalicəsi xəstəni cərrah blıçağından xilas edə bilir.
Müasir günümüzdə fizioterapiya müalicəsi ən təhlükəsiz müalicə vasitəsi hesab edilir. Fizioterapiya müalcəsi zamanı digər müalicələr kimi hər şey qeyd olunmalı və diqqətdə saxlanılmalıdır:

 • * xəstəliyin adı
 • * xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi
 • * xəstəliyin tarixi və xəstənin vəziyyəti
 • * xəstənin yaşı, cinsi
 • * xəstənin fiziki və psixi xüsusiyyətləri 
 • * xəstənin yaşayış yeri

Ginekologiya, urologiya və zöhrəvi xəstələrə fizioterapevtik müalicə tətbiq edildikdə onlara fərdi yanaşılır. Müalicənin müddəti xəstəliyin başlanma tarixindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olur. Hamilələrə və azyaşlı uşaqlar diqqətlə yanaşma tələb olunur.
Fizioterapevtik müalicə xəstənin sağalmasını sürətləndirir və onun nadir hallarda fəsadlar meydana gəlir.
Müalicə bədən tərbiyəsi xəstələrin sağalmasına müxtəlif idman hərəkərlərinin tətbiqi ilə fayda verir.
Massaj bədənin istənilən nahiyəsinə tətbiq edilməklə sağalmanı sürətləndirir. Müalicə məqsədilə müxtlif massaj növlərindən (vibrasiyalı, vakkumla, dairəvi, döyəcləmə və s.)istifadə edilir.

Fizioterapiya Lazeroterapiya, elektrofarez, inhalasiya, aerozol terapiyası ( nebulayzer inhalasiya apparatı), elektrostimulasiya, vaporizasiya, ultrabənövşəyi şualarla müalicə, infraqırmızı şüalarla müalicə, maqnitoterapiya, elektosonoqrafiya, refleksoterapiya, dasanvalla müalicə, qisa dalğalı diatermiya (UVÇ apparatı)

Reabilitasiya
Osteoxondroz, spinal protruziya, yırtıqlar, skolioz, lordoz, kifoz, ətraf əzələlərin asteniyası, onurğa sütununu bərpa etmək, post travmatik reabilitasiyalar (sınıqlar menisk yırtıqları, çapıqlar və s.)
Lor xəstəlikləri ( tonzilitlər, aııerqik rinitlər, qaymorit və s. )
Ağ ciyər xəstəliklərini (bronxial astma, xroniki bronxitlər, pnevmoniya )

#Fizioterapiya #reabilitasiya #lazeroterapiya #xeste #klinika #hekim #medikusclinci #pasient #onurgasutunuberpaetmek