LOR

Otorinolarinqologiya (LOR)

Otorinolarinqologiya (LOR)-tibbin burun boşluğu, udlaq, qırtlaq, qulaq xəstəliklərinin müalicə və diaqnostikası ilə məşğul olan bir sahəsidir.

Otorinolarinqoloji kabinetdə -qulaq-burun-boğaz xəstəliklərinin (kəskin və xroniki otitlər, kəskin və xroniki rinitlər, kəskin və xroniki faringitlər, anginalar, xroniki tonzilitlər) effektiv müayinəsi və müalicəsi aparılır.Müalicə və müayinələr LOR kombayn MEQA light source (Koreya), SOMETECH  RF (Dr.Oppel ST-501, Koreya) və Tonzillor (Rusiya) cihazlar vasitəsilə aparılır.

LOR kabinetdə müalicəvi endoskopiya və endoskopik baxış prosedurları bunlardır:

 • Qırtlağa dərman maddələrinin  yeridilməsi 
 • Qulaq kiri tıxacın xaric edilməsi 
 • Perforasion təbil pərdəsinin kənarlarının yandırılması 
 • Xarici qulaq keçəcəyindən yad cismin çıxarılması
 • Xarici qulaq keçəcəyinin furunkulunun açılması
 • Otohematomanın punksiyası
 • Burun boşluğunun  yuyulması.Proets üsulu ilə
 • Burun boşluğundan yad cismin çıxarılması
 • Burun boşluğundan biopsiya götürülməsi
 • Burun sümüklərinin repozisiyası
 • Burun boşluğunun ön tamponadası 
 • Burun boşluğunun arxa tamponadası
 • Burun boşluğunun arxa və ön tamponadası
 • Burunfurunkulunun  açılması 
 • Burun arakəsməsinin absessinin açılması
 • Burun qanaxmasının dayandırılması 
 • Paranazal punksiya  
 • Paranazal  punksiya 
 • Kisselbax  sahəsinin koaqulyasiyası
 • Udlağa dərman maddələrinin sürtülməsi 
 • Lakunaların yuyulması  
 • Qranulların yandırılması 
 • Paratonzilyar absessin açılması 
 • Paratonzilyar absessin açılması 
 • Udlaqarxası absessin aşılması
 • Udlaqdan yad  cismin çıxarılması
 • Parasentez
 • Lakunaların yuyulması, udlağın dərmanla silinməsi (1seans)
 • Aşağı konxanın RF 
 • Orta konxanın RF
 • Burun polipin RF
 • Burun sinexiyanın ləğvi-RF
 • Burun qanaxması zamanı RF                                                                    
 • Uvulektomiya –RF
 • Tonzillektomiya RF
 • Adenoidektomiya RF
 • Badamcıqların yuyulması
 • Badamcıqların fonoforezi 
 • Kəskin rinit zamanı ultrasəslə müalicə 
 • Allergik rinit zamanı ultrasəslə müalicə 
 • Kəskin faringit zamanı fonoforez 
 • Hipertrofik faringit zamanı fonoforez 
 • KRX zamanı interferonprofilaktika 
 • Xarici otitin ultrasəslə müalicə 
 • Orta otitin ultrasəslə müalicəsi