Pediatriya

Pediatrya - (yun. paidos"–uşaq "treia"-müalicə). Tibbin uşaq xəstəliklərindən, onların müalicəsindən və qarşısın almaq üsullarından bəhs edən şöbəsi.

Böyüməkdə olan uşaq orqanizminin xüsusiyyətləri, yaşla bağlı dəyişiklikləri, uşağa qulluq, eləcə də uşaqlarda rast gəlinən xəstəliklərin gedişini öyrənmək də bu elmin tərkib hissəsidir.

Pediatriya 19-ci əsrin Ortasında ortaya çıxmış nisbətən yeni bir elm sahəsidir. Artur Jacobi (1830-1919) töhfələrinə görə pediatriyanın atası adlandırılır. Soraneus Eramızın 2-ci əsrində pediatriya ilə bağlı məlum olan ilk manuskripti qələmə almışdır. İranlı Əl-Razi (865-925) Uşaqların Xəstəlikləri adlı kitabı yazmış və tibbin müstəqil bir sahəsi kimi pediatriya ələ alan ilk kitabı meydana gətirmişdir. Uşaq xəstəliklərinə ayrılmış ilk çap edilən kitab İtalyan Bagallarderin Uşaq Xəstəlikləri Əl kitabıdır (1472). Qərb dünyasında ilk uşaq xəstəxanasının Hopital des Enfants Malades (Fransızca Xəstə Uşaqlar üçün Xəstəxana) olduğu qəbul edilir. Parisdə iyun 1802-də açılan xəstəxana əvvələr yetimxana idi.