Andrologiya nədir?

Andrologiya nədir?

Andrologiya

Andrologiya(yun.ανδρικός— kişi +q.yun.λόγος— öyrənmə) — tibbin kişiləri,

kişi anatomiyasını və fiziologiyasını, kişi cinsi xəstəliklərini və onların müalicəsi metodlarını öyrənən tibb sahəsi. Avropada andrologiya elmin və təcrübənin ayrı sahəsi kimi dəyərləndirilir. Bu sahənin əsas elmi istiqamətləri aşağıda sadalanmışdır

  • Kişi sonsuzluğu
  • Hipohonadizm
  • Kişi kontrasepsiyası
  • Kişilərdə cinsi funksiyanın pozulması
  • Kişilərdə piylənmə
  • Kişilərdə yaşlanma problemləri