Nevrologiya

Nevrologiya nədir?

Nevrologiya — (yun. neuron – damar vəlogos – elm) Sinir sistemi və onun xəstəliklərindən bəhs edən elm.

Bu sahə, nevroloji xəstəliklərin səbəbləri, mexanizmləri, əlamətləri, diaqnostika yolları, müalicəsi, həmçinin proflaktikası ilə məşğul olur. Nevrologiya tibbin digər sahələri, neyrocərrahiyyə, oftalmologiya, otolarinqologiya, endokrinologiya, psixiatriya və s. bölmələrlə birbaşa əlaqəlidir. Ümumiyyətlə, orqanizmdə gedən istənilən patoloji dəyişikliklər sinir sistemini müəyyən dərəcədə zədələyir. Həkim-nevropatoloqun əsas vəzifəsi sinir sisteminin birincili və ya ikincili zədələnməsini aşkar etməkdir. Diaqnozun dəqiqləşməsində aşağıda qeyd olunan müxtəlif müayinə metodları tətbiq edilir:

 • Maqnit Rezonans Tomoqrafiya
 • Kompüter Tomoqrafiyası
 • Angioqrafiya
 • Doppler ultrasonoqrafik müayinə
 • Elektroensefaloqramma
 • Elektroneyromiaqrafiya
 • Audiometriya
 • Göz dibi müayinəsi
 • Bel punksiyası
 • Neyrosonoqrafiya
 • Nevroloji müayinə
 • Genetik müayinə metodları